Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2020

Dit zin de Algemene Voorwaarden voor Seats2meet.com International BV, gevestigd te Moreelsepark 65 in Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 50516167.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Digitale Office Host. 

1. De overeenkomst
1.1 Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden en het afronden van het aanmeldproces van het account ga je een overeenkomst aan met Seats2meet.com. Je kunt deze overeenkomst op per maand opzeggen.

2. Gebruik van de software
2.1 Voor het registreren van een account en het gebruik van de Seats2meet.com software is het verplicht om de juiste informatie over jezelf te geven.
2.2 Je moet de toegang tot je account beveiligen met een gebruikersnaam en paswoord. Als je vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot jouw account, laat ons dat dan weten.
2.3 Het is niet toegestaan om de software te gebruiken op een manier die andere gebruikers hindert of irriteert. Daarnaast mag je de software niet gebruiken op een manier die enigerlei onwettig, illegaal of schadelijk is of voor een hieraan gelieerd doel of activiteit.
2.4 In geval dat je je niet houdt aan deze overeenkomst kunnen wij iedere content die je deelt verwijderen en actie ondernemen tegen je account, inclusief het deactiveren van je account. In dat geval zullen wij je  daarvan op de hoogte stellen.

3. Software-onderhoud
We werken altijd aan het optimaliseren en onderhouden van de software en zullen je informeren over updates of onderhoud.
3.1 Seats2meet zal haar uiterste best doen om De Software 24/7 operationeel te houden basis.
3.2 Seats2meet zal periodieke updates voor de Software vrijgeven en u informeren tijdig met betrekking tot nieuwe functies en andere relevante informatie die daarmee verband houdt updates. Communicatie vindt plaats via manage omgeving, website en via uw  e-mail.
3.3 De Software is en blijft het exclusieve eigendom van Seats2meet, inclusief alle updates en wijzigingen.

4. Vrijheid om je reservering altijd en overal aan te passen
4.1 Het staat je vrij om de capaciteit die je aanbiedt op elk moment aan te passen.
4.2 Je bent volledig verantwoordelijk voor het leveren van de juiste en complete informatie van de openingstijden, capaciteit en locatie informatie.

5. Wij bewaken jouw privacy
5.1 Wij houden ons bij het verwerken van jouw persoonlijke gegevens aan up to date beveiligingsmaatregelen en de EU Regelgeving 2016/679 – de General Data Protection Regulation (GDPR), welke in Nederland is ingevoerd als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Lees onze Privacyregeling (op onze website) over hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen en jouw rechten rondom je persoonlijke gegevens respecteren.
5.2 Seats2meet.com zal zich redelijkerwijs zo goed mogelijk inzetten om derde partijen positief te beïnvloeden en goede afspraken met hen te maken over de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld de Seats2meet.com locatie host die beschikken over bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers. Je vindt uitgebreidere informatie hierover op deze GDPR-sectie van onze website. Echter, je begrijpt en accepteert dat Seats2meet.com niet verantwoordelijk is voor hoe deze derde partijen omgaan met de persoonlijke gegevens. Daarom kan Seats2meet.com niet garanderen dat deze derde partijen betrouwbaar of veilig omgaan met de persoonlijke gegevens. Seats2meet.com is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit enige actie ondernomen door derde partijen.
5.3 Bezoek je Profiel Paspoort voor het beheer van je persoonlijke gegevens, of neem in het geval van verdere vragen of verzoeken direct contact op met onze Data Protection Officer op privacy@seats2meet.com.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 Wanneer een factuur niet binnen de termijn van 14 dagen is betaald wordt iedere week 1% van het totale factuurbedrag extra berekend. De uiterste betalingsdatum is 4 weken na de factuurdatum. Na deze 4 weken wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau. Je bent aansprakelijk voor het betalen van de afgesproken prijs, de wettelijke rente en de volledige kosten voor de juridische en niet-juridische incassokosten, inclusief de kosten voor advocaten, gerechtsdeurwaarder en incassobureaus, zoals wettelijk toegestaan.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Met uitzondering van opzettelijk wangedrag of bewuste roekeloosheid door het management van Seats2meet.com is Seats2meet.com niet aansprakelijk voor enige schade.
7.2 Seats2meet.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, vervolgschade, winst verlies, gemiste besparingen of schade door bedrijfsonderbreking.

8. Diversen
8.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderwerp van de Nederlandse rechtspraak, met uitzondering van enig conflict in wettelijke maatregelen vanuit de Nederlandse wet. 
8.2 Voor zover niet geregeld in bindende wetgeving zal ieder dispuut gerelateerd aan onze diensten of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank binnen de  jurisdictie van de vestigingsplaats van Seats2meet.com.
8.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen ieder moment worden aangepast. Wij zullen je laten weten als we ze veranderen. Als je een verandering of aanvulling niet wilt accepteren kun je de overeenkomst beëindigen door het verwijderen van je Seats2meet account. Het gebruik van het platform van Seats2meet.com na de datum van inwerkingtreding betekent jouw aanvaarding van de veranderde en toegevoegde algemene voorwaarden.
8.4 Mocht enig onderdeel van deze overeenkomst om enigerlei reden ongeldig of niet toepasbaar worden verklaard, dan blijven de resterende regelingen geldig en toepasbaar. Mocht een rechtbank vinden dat enige regeling in deze overeenkomst niet geldig of afdwingbaar is, maar dat door het beperken van een dergelijke regeling het wel geldig en afdwingbaar wordt, dan wordt de betreffende regeling geacht zodanig beperkt te zijn geschreven, geconstrueerd en toegepast.

Digital Office Host is een product
van Seats2meet.com & cyberdigma. 

Informatie

Voorwaarden
Disclaimer

© Seats2meet.com 2020

Contact

Moreelsepark 65
3511 EP Utrecht
+31302393838
contact@s2mutrechtcs.com